English to Ukrainian

How to say Oh, yes, remember to keep the book in Ukrainian?

Ах, так, не забудьте зберегти книгу

More translations for Oh, yes, remember to keep the book

Oh, yes, remembers keep the book  🇬🇧🇨🇳  哦,是的,记得保留这本书
Oh, oh, oh, oh, yes  🇬🇧🇨🇳  哦,哦,哦,哦,是的
Oh, yes, yes  🇬🇧🇨🇳  哦,是的,是的
How long can the girl, keep the book  🇬🇧🇨🇳  女孩能保存多久
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes  🇬🇧🇨🇳  哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,是的
Oh, yeah, I remember  🇬🇧🇨🇳  哦,是的,我记得
OH YES  🇬🇧🇨🇳  哦耶
Oh, yes  🇬🇧🇨🇳  哦,是的
Hi!I remember,yes  🇬🇧🇨🇳  嗨!我记得,是的
Yes, easy possible to book a mini bus to go to the airport  🇬🇧🇨🇳  可以,很容易订mini bus去机场
To remember the beautiful time  🇬🇧🇨🇳  记住美好的时光
Remember to, members, remember  🇬🇧🇨🇳  记住,成员,记住
I can keep the book for two weeks  🇬🇧🇨🇳  我可以把这本书保存两个星期
Yes, there is. Near the book shelf  🇬🇧🇨🇳  是的,有。书架附近
Oh really yes  🇬🇧🇨🇳  哦真的是
Oh, and yes  🇬🇧🇨🇳  哦,是的
That, oh, yes  🇬🇧🇨🇳  那,哦,是的
Oh, yes, dollar  🇬🇧🇨🇳  哦,是的,美元
Oh, yes, super  🇬🇧🇨🇳  哦,是的,超级

More translations for Ах, так, не забудьте зберегти книгу

么么哒!媳妇儿  🇨🇳🇺🇦  Чи не так? Невістка
需要輸密码是吗  🇨🇳🇺🇦  Потрібен пароль, чи не так
晚上你要去洒吧吗  🇨🇳🇺🇦  Ви збираєтеся розливати його на ніч, чи не так
你是说我们超过了15分钟,对吗  🇨🇳🇺🇦  Ви маєте на увазі ми більше 15 хвилин, чи не так
啊  🇨🇳🇺🇦  О, так
好冷呀  🇨🇳🇺🇦  Це так холодно
我哟多了  🇨🇳🇺🇦  Я так багато
你好,你好漂亮啊,请问你去过中国吗  🇨🇳🇺🇦  Здравствуйте, ти прекрасна Ах, ви можете бути в Китаї
好冷呀,好冷呀  🇨🇳🇺🇦  Холодно, це так холодно
不去洒吧,在家吃酒  🇨🇳🇺🇦  Не розливайте, не пийте вдома
你们说什么这么开心  🇨🇳🇺🇦  Що ви говорите так щаслива
火鸡不要  🇨🇳🇺🇦  Туреччина не робить
算了不要了  🇨🇳🇺🇦  Не робіть цього
翻译不成功  🇨🇳🇺🇦  Переклад не увінчалися успіхом
为什么不下雪  🇨🇳🇺🇦  Чому це не сніг
那个家族不  🇨🇳🇺🇦  Ця сімя не є
不着急,慢慢来啊!  🇨🇳🇺🇦  Не хвилюйтеся, візьми це повільно
不会耽误你们工作的  🇨🇳🇺🇦  Це не затягне вашу роботу
我希望我们每天都这么幸福  🇨🇳🇺🇦  Я хочу, щоб ми були так щасливі кожен день